Eramu Tabasalus, Nõmme tee 62

arhitektuurne ja sisekujunduse projekt 2002 (juhtiv arhitekt)
Nõmme tee 62 krunt asub Tiskre külas Tabasalu külje all paejärsakust põhjapool, vaheplatool. Krunt on põhja-lõuna suunaliselt suure  kaldega. Kõrguste vahe hoone alla jääval alal lõunafassaadi ning põhjafassaadi ja maapinna lõikumiskohtades on poolteist meetrit. Hoone on projekteeritud kahe eraldi mahuna, mis on omavahelise kõrgusega nihkes poole korruse võrra andes võimaluse kasutada mõistlikult ära ka hoone madalamal asuva mahu sokliosa. Eramu trepikoda on projekteeritud kahte hoonemahtu siduva elemendina ning on rõhutatult vertikaalne.