Eramu Nõmmel, Toome tn. 5, Tallinn

arhitektuurne projekt 2011 (juhtiv arhitekt). Krundile paigutatud kompleks koosneb kolmest mahust – auto katusealune, põhihoone ning külalistehoone. Mahtude paigutamisel krundile on lähtutud ilmakaartest, olemasolevast kõrghaljastusest, krundi kujust ning ümberkaudsetest hoonetest. Hoone on lahendatud lihtsate ristahuka kujuliste mahtudega, mis on erinevate kõrgustega ning omavahel seotud.